Mijn werknemer is onwettig afwezig. Wat moet ik doen?

Terug naar het helpcenter

‘Onwettig afwezig’ betekent dat je werknemer niet komt opdagen, zonder enige verwittiging. Je ontvangt geen medisch attest, geen bericht of wat dan ook. Zodra je werknemer op welke manier dan ook verwittigt dat hij/zij er niet zal zijn, dan is er geen sprake meer van onwettige afwezigheid, ook al brengt de werknemer geen afwezigheidsattest binnen.

Is je werknemer onwettig afwezig? Dan moet je hem/haar hiervoor schriftelijk (aangetekend) in gebreke stellen. Daarbij geef je de werknemer een termijn (minstens een viertal werkdagen) om zijn afwezigheid te rechtvaardigen. Je werknemer heeft immers de plicht om het werk aan te vatten. Als dat niet kan, moet hij hiervoor een rechtvaardiging hebben.

Heb je na het verstrijken van de termijn geen rechtvaardiging ontvangen? Dan kan je de werknemer in een tweede aangetekende brief uit dienst melden.
De werknemer heeft immers zijn deel van het contract niet uitgevoerd door afwezig te blijven zonder enige verwittiging.

Bij twijfelgevallen kan je de werknemer ook tweemaal verwittigen om zich te rechtvaardigen vooraleer je de werknemer uit dienst meldt in een tweede brief.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen