Wat doet een OBU?

OBU is de afkorting voor ‘On Board Unit’. Het is een toestel dat je in de vrachtwagen nodig hebt om tol te registreren en af te rekenenen. Het registreert via GPS-technologie welke afstand de vrachtwagen aflegt zowel op tolplichtige als niet-tolplichtige wegen. Deze data wordt automatisch naar een online platform van de tolinner gestuurd, die op basis hiervan een afrekening naar je stuurt.


OBU en de kilometerheffing

In België geldt een kilometerheffing voor elk motorvoertuig of een samenstel van voertuigen boven de 3,5 ton. Zonder werkende OBU mag een tolplichtig voertuig niet op de weg rijden, ongeacht of dit voertuig uitsluitend op niet-tolplichtige wegen rijdt!

Als referentiepunt wordt bij registratie steeds uitgegaan van de MTM van de sleep. Dit betekent concreet dat ook een trekker zonder oplegger aan de kilometerheffing onderworpen is wanneer de MTM van het motorvoertuig meer dan 3,5 ton bedraagt. Het voertuig zal dan steeds het tarief van de gewichtsklasse van de sleep moeten betalen, ongeacht of er al dan niet aan aanhangwagen of oplegger getrokken wordt. Ook de zgn. BE-trekkers vallen onder de kilometerheffing. Er zijn slechts een beperkt aantal categorieën van voertuigen vrijgesteld van kilometerheffing.

Het voertuig moet niet ‘uitsluitend’ voor goederenvervoer gebruikt worden. Ook voertuigen die niet als exclusieve functie het vervoer van goederen hebben, vallen dus onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing.

In theorie kan de kilometerheffing op alle Belgische wegen gelden. De gewesten kunnen evenwel autonoom beslissen om op bepaalde wegen of weggedeelten een zogenaamd ‘nultarief’ te hanteren. Zo zijn in Vlaanderen wegen gesitueerd op routes van en naar de havens uitgezonderd van de kilometerheffing.

OBU voor internationaal vervoer

België en Duitsland zijn de enige landen die met een GPS-gebaseerd systeem werken per gereden kilometer. In Frankrijk bijvoorbeeld, waar ze met vaste tolpunten werken, zal een OBU automatisch de slagbomen openen. Ook dan wordt automatisch de data doorgestuurd naar een centraal systeem.

Welk type OBU moet ik aanschaffen?

Dit is afhankelijk van op welke landen je rijdt. Je kan een OBU aanschaffen enkel voor België, of je kan gaan voor een OBU waarmee je zowel in België als in de meeste Europese landen kan rijden, zoals de TLV-OBU.

De OBU koppelen

De OBU moet correct gekoppeld worden aan het voertuig, wat betekent dat de gegevens die je registreert met betrekking tot de maximum toegelaten massa en de euronorm correct moeten zijn en ondersteund moeten worden door de boorddocumenten die je opgaf.

Hoeveel kost een OBU?

Voor sommige OBU’s betaal je een borg, voor andere betaal je een maandelijkse huur. Er zijn verschillende mogelijkheden.
 

Boetes OBU kilometerheffing

Let er steeds op dat je rijdt met een actieve OBU! De OBU moet altijd aanstaan als je op het Belgische wegennet rijdt, zelf indien je op een weg rijdt waarop geen kilometerheffing van toepassing is. 

De controles zijn zo nauwkeurig dat wie geen OBU heeft, met een niet-actieve OBU rijdt, wie niet betaalt of wie fraudeert snel wordt opgespoord! De boetes in België variëren tussen 100 en 1000 euro voor een overtreding.

Indien je technische problemen ondervindt met je OBU is het daarom van belang zo snel mogelijk contact op te nemen met je OBU dienstverlener.

Bij TLV kan je terecht voor een OBU oplossing op maat. We bieden ook een volledige service aan: voertuigregistratie, aanvraag en verzending OBU, domiciliëring, ....

Als TLV-lid bieden we je daarnaast ook gratis advies en ondersteuning. Twijfel je over het bedrag of geldigheid van een boete? Dan kan TLV dit ook voor jou bekijken. Neem c
ontact met ons op!  

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Artikelen in deze sectie

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen