Alles wat je moet weten over de CMR vrachtbrief

Terug naar het helpcenter

Wat is een CMR?

Een CMR is een vrachtbrief die je bij elk vervoer van goederen moet opstellen. Op een vrachtbrief moet je gegevens invullen over de vervoerder, de geadresseerde, de losplaats, het gewicht, enzoverder.

 

De afzender, geadresseerde en vervoerder krijgen elk een exemplaar. Het tweede en derde exemplaar moeten verplicht aanwezig zijn in de vrachtwagen. Het tweede exemplaar wordt door de geadresseerde ondertekend bij ontvangst van goederen.


Waarom is een CMR belangrijk?

De vrachtbrief is gebaseerd op een internationaal CMR-verdrag waarin regels werden vastgelegd voor grensoverschrijdend vervoer over de weg. Het verdrag bepaalt de verschillende verplichtingen van de partijen en hun aansprakelijkheid, bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is voor een correcte verpakking of wie aansprakelijk is voor schade, verlies of vertraging. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd dat bij vertraging in de aflevering van goederen, de vervoerder maximaal de vrachtprijs verschuldigd is.

 
Wanneer moet ik een CMR bijhebben?

Vervoer je goederen door of naar een land dat aangesloten is bij het CMR verdrag, dan moet je die verplicht bijhebben. Dit zijn de Europese lidstaten, Marokko, Tunesië, Oekraïne, Rusland en verschillende Aziatische landen (Afghanistan, Armenië, Libanon, Jordanië, Kirgizië, ...).


Maar het is ook verplicht voor nationaal vervoer verricht met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500kg (enkele uitzonderingen).

Bewaarplicht

Het derde exemplaar van de vrachtbrieven moet door het transportbedrijf tot minstens 5 jaar na het vervoer worden bewaard en chronologisch worden gerangschikt zodat controlediensten de documenten gemakkelijk kunnen inkijken. Artikel 60 van het btw-wetboek breidt deze verplichting echter uit tot
10 jaar (met het oog op fiscale controles).

Dit exemplaar mag op elke andere informatiedrager bewaard worden voor zover de inzage en de afdruk van het volledige document gemakkelijk kunnen gebeuren.

Controles en boetes

De overheid gebruikt de vrachtbrief onder andere als referentiedocument voor de controle op:

  • de rij- en rusttijden
  • de correcte werking en het correct gebruik van de tachograaf
  • de vergunningsplicht
  • de cabotage
  • de btw-plicht
  • sociale fraude (tewerkstelling en arbeid)

Om die reden is de CMR-vrachtbrief in België en enkele andere landen ook verplicht voor het nationaal vervoer voor derden en moet de nummerplaat van het voertuig op de CMR-vrachtbrief vermeld worden.

Zorg ervoor dat je bij elk vervoer de vrachtbrief opmaakt en ook alle verplichte rubrieken invult! Doe je dit niet, dan riskeer je boetes van 350 tot 1000 euro.

Waar kan ik vrachtbrieven kopen?

Je mag enkel vrachtbrieven aankopen bij drukkers die erkend zijn door de overheid. Bij TLV kan je terecht voor het kopen van je CMR’s, al dan niet gepersonaliseerd met opdruk. 

De e-CMR
Vandaag bestaat er ook een digitale vrachtbrief, genaamd de e-CMR. De e-CMR brengt heel wat voordelen met zich mee. Je hebt minder papierwerk, kan sneller factureren, bespaart kosten én het is veiliger.

Momenteel kan je de e-CMR als Belgische vervoerder echter enkel gebruiken binnen de Benelux. In 2025 zou dit uitgebreid worden naar alle landen die het CMR-verdrag ondertekend hebben. Voor internationaal vervoer kan je nog steeds genieten van de voordelen die de elektronische vrachtbrief te bieden heeft, maar zal je nog steeds vanuit het systeem een vrachtbrief moeten afdrukken.

Ben je op zoek naar een e-CMR systeem?
TLV heeft samen met haar partner Pionira voor jou dé oplossing.

 

 

Gerelateerd aan:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen