Als je vervoer voor rekening van derden uitvoert, dan moet je over een vervoersvergunning beschikken, tenzij je onder één van de uitzonderingen valt.

Uitzonderingen

Het vervoer van goederen voor rekening van derden is vrijgesteld van een vergunning in volgende gevallen:

Zowel nationaal als internationaal: 

  • Vervoer met een voertuig met een nuttig laadvermogen van niet meer dan 500 kg én een MTM van niet meer dan 2,5 ton. 
  • Postvervoer in het kader van een universele dienst;
  • Vervoer van beschadigde of onklare voertuigen;
  • Vervoer van bagage verricht met een motorvoertuig dat uitsluitend voor personenvervoer is gebouwd of met een aanhangwagen die aan dit motorvoertuig is gekoppeld;
  • Vervoer van geneesmiddelen, medische apparaten en uitrusting, alsmede van andere artikelen die nodig zijn voor eerstehulpverlening, met name in geval van natuurrampen;

Enkel in het nationale vervoer:

  • Vervoer buiten de openbare weg;
  • Vervoer van voertuigen die worden verplaatst op vordering van de hiertoe bevoegde ambtenaren;
  • Vervoer met het oog op het uitstrooien op de openbare weg van stoffen om het verkeer te beveiligen bij gevaarlijke weersomstandigheden of andere;
  • Vervoer van waarden met speciaal daartoe ontworpen voertuigen;
  • Begrafenisvervoer;

Boete

Wanneer je onderweg bent zonder een vervoersvergunning terwijl je je niet kan beroepen op één van de vrijstellingen, dan kan je onderworpen worden bij een controle aan een boete van 1.500 EUR.


 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen