Wil je voertuigen in het verkeer brengen die tenminste één van volgende afmetingen overschrijden, dan heb je daarvoor een vergunning nodig. De overschrijding van de afmetingen kan te wijten zijn aan de constructie van het voertuig of aan de ondeelbare lading die vervoerd wordt.

 • lengte:
  • enkelvoudig voertuig: 12m00;
  • trekker + oplegger: 16m50;
  • vrachtwagen + aanhangwagen: 18m75
 • breedte: 2m55
 • hoogte: 4m00
 • massa: 44t voor samenstellingen met 5 assen
 • oversteek achteraan: 3m00

Een uitzonderlijk voertuig is een auto, een aanhangwagen of een sleep die wegens zijn constructie of wegens zijn ondeelbare lading, de grenzen inzake massa of afmetingen overschrijdt zoals vastgelegd in de wegcode en het technisch reglement.

Onder ondeelbare lading verstaat men een lading die – om te vervoeren over de weg – niet kan opgedeeld worden in meerdere ladingen zonder belangrijke kosten of schaderisico's en die dus door haar afmetingen en massa niet vervoerd kan worden door een transport waarvan de afmetingen en massa voldoen aan de wegcode en het technisch reglement.

Een flatrack, highcube, container, kist ... wordt beschouwd als een verpakking, iets dat noodzakelijkerwijs bij de effectieve lading hoort. Het vervoer van een container of kist onder dekking van een vergunning uitzonderlijk vervoer is enkel mogelijk:

 • indien de container of kist leeg is (deze wordt dan als de lading van het voertuig beschouwd), ofwel
 • indien er één ondeelbaar stuk in de container of kist wordt vervoerd.

Bijkomende afwijking toegelaten

Als meerdere ondeelbare ladingen vervoerd worden binnen de wettelijk toegestane lengte, dan mag je volgens de Vlaamse afwijking de ondeelbare ladingen zo plaatsen dat één bijkomende uitzonderlijke afmeting ontstaat in de hoogte of in de breedte als je daardoor minstens 30% meer kan vervoeren dan wanneer je binnen de reguliere afmetingen blijft. Hierdoor zou men bijna een derde minder uitzonderlijke transporten de weg moeten opsturen wat een positieve invloed heeft op mobiliteit en milieu. 

Maar let op: de bijkomende uitzonderlijke afmeting moet beperkt blijven tot een breedte van 3 meter en een hoogte van 4,30 meter. Deze maximale breedte is geïnspireerd op het Technisch Reglement waarin bepaald wordt dat de maximale breedte voor landbouwvoertuigen vastgesteld wordt op
3 meter. De meeste wegen zijn probleemloos aangepast aan transporten met een dergelijke breedte zodat er in principe geen bijkomend veiligheidsrisico ontstaat. En met een hoogte van 4,30 meter bestaat er geen risico dat het transport onverwachts tegen de bovenzijde van een lage doorgang botst.

Het herpositioneren van de lading om meer te kunnen vervoeren is enkel toegestaan binnen de wettelijk maximaal toegelaten massa’s. Om te vermijden dat gebruik gemaakt wordt van uitzonderlijk grote voertuigen die per definitie meer kunnen laden, moet het gebruikte voertuig voldoen aan het Technisch Reglement.

Je moet aan de hand van een technische nota die bij de vergunningsaanvraag wordt gevoegd, aantonen dat het heroriënteren van de ondeelbare lading, voor gevolg heeft dat minstens 30%
meer kan worden geladen. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal zowel de technische nota als het veiligheidsaspect beoordelen alvorens een vergunning af te geven. Meer info over deze uitzondering kan je nalezen in deze nota van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Zie ook bijgevoegd infodossier 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Artikelen in deze sectie

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen