Voor het opstellen van een financieel plan, moet je eerst je kostenposten kennen, op basis
waarvan je je tarieven kan berekenen.

Voor een kostprijsberekening moet je rekening houden met o.a. je eigen loon, brandstofkosten
en voertuigkosten (aankoop, onderhoud, financieringskosten,...). Om een idee te krijgen van de
verhouding van uitgavenposten, voegen we onderstaande diagram toe. Dit was in december
2022 in België de gemiddelde kostprijsverhouding voor transportbedrijven.

mceclip0.png

Als lid van TLV kan je bij ons terecht voor een handige rekentool die helpt bij het berekenen van
je kostprijs. Via ons downloadcentrum kan je ook de evolutie van brandstofprijzen, algemene
kostenontwikkelingen en prognoses opvolgen.


Tarieven aanpassen

Je tarieven zal je regelmatig moeten aanpassen en dat betekent opnieuw onderhandelen met je
klant. We geven enkele tips:

1. Ga regelmatig in gesprek met je klant

Blijf niet als de underdog in een hokje zitten. Elke opdrachtgever zal snappen dat je het
onderwerp tariefaanpassing aansnijdt. Er moet wederzijds begrip zijn om hier echt samen uit te
komen. Kondig tariefverhogingen en dieseltoeslag duidelijk en tijdig aan je klanten aan.

Als transporteur zit je vandaag wel degelijk in een gunstige positie. De goederen moeten
vervoerd worden. Durf dus ook neen zeggen wanneer je opdrachtgever een onrealistisch
voorstel doet of je dwingt om onder je reële kostprijs te rijden. Rijden met verlies is geen optie.

TLV heeft hiervoor modelvoorbeelden gemaakt die je perfect kan aanpassen in functie van je
eigen bedrijfssituatie en gegevens.


2. Maak goede afspraken

Het is raadzaam om ook een dieseltoeslag af te sluiten en goede afspraken te maken. Zo lang de
stijging van de prijzen doorgaat is het belangrijk om hiermee gelijke tred te houden.
Neem daarom zeker in je algemene voorwaarden en contracten een clausule die duidelijk maakt
hoe en wanneer deze toeslag toegepast zal worden. Duidelijke afspraken vooraf verhinderen
onaangename discussies nadien met je klanten.

Bij TLV kan je steeds terecht voor hulp bij het opstellen van eigen algemene voorwaarden.


3. Stuur bij wanneer nodig

Ondernemers die gebruik maken van een brandstofclausule, kunnen toch last hebben van de
sterk variërende brandstofprijzen omdat de clausule vaak werkt met vertraging. Durf dus bijsturen
naar je klant wanneer de periode waarover je een clausule afsluit te lang is. Deze moet verkort
kunnen worden. Daardoor kan je de prijsstijging van de brandstof sneller meenemen in je tarieven
en moet je niet wachten tot het volgende ‘correctiemoment’ dat is afgesproken in de clausule.

Gerelateerd aan:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen