1. Langsgaan bij een ondernemingsloket

Voor de opstart ga je het best langs bij een erkend ondernemingsloket (zoals Liantis) voor:

 • de inschrijving van je onderneming in de KBO (Kruispunt van Ondernemingen)
 • de aansluiting bij het sociale verzekeringsfonds (zoals Liantis)
 • de activering van je btw hoedanigheid

2. Vakbekwaamheid

Om toegang te hebben tot het beroep moet je een getuigschrift van vakbekwaamheid voor
nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg hebben. (Opgelet: dit is niet hetzelfde
als vakbekwaamheid rond code 95.)

Dit behaal je door een cursus te volgen bij het ITLB (Het Instituut Wegtransport en Logistiek
België) en vervolgens een examen af te leggen. Het ITLB is als enige erkend voor het
organiseren van de cursussen. Slaag je voor het examen, dan krijg je een getuigschrift van de
FOD Mobiliteit en vervoer.

Indien je het getuigschrift hebt behaald in een andere EU-lidstaat, is deze ook geldig in België.

We raden in eerste instantie altijd aan om zelf het examen af te leggen en vervoersmanager te
worden, zodat je geen beroep moet doen op een extern persoon die hiervoor een vergoeding
vraagt en een deel van je bedrijfsvoering moét overnemen. Op dit laatste wordt streng gecontroleerd.

3. Vervoersvergunning

Elk transportbedrijf moet in het bezit zijn van een vervoersvergunning, zowel op de
hoofdzetel van het bedrijf als in elk gebruikt motorvoertuig met een laadvermogen van
meer dan 500 kg of als de MTM van het voertuig meer dan 2,5 ton bedraagt.

Van zodra dat de MTM van het voertuig meer dan 2,5 ton bedraagt, is er wél een vervoersvergunning verplicht zijn, ook al is het nuttig laadvermogen minder dan 500 kg.

Deze vraag je aan bij de FOD Vervoer en Mobiliteit.

Om je (hoofd)vervoersvergunning te verkrijgen, moet je voldoen aan 4 voorwaarden:

 • een vestiging in België hebben
 • voldoen aan de voorwaarde rond vakbekwaamheid (vervoersmanager)
 • voldoen aan de voorwaarde rond betrouwbaarheid
 • voldoen aan de voorwaarde rond financiële draagkracht

Vestiging in België
Om de vervoersvergunning te verkrijgen, moet je bedrijfszetel in België gevestigd zijn. De
controlediensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer voeren permanent controles uit op de
naleving van dit criterium. Het is dus belangrijk dat de door jou opgegeven bedrijfszetel ook
werkelijk de bedrijfszetel is.

Vakbekwaamheid
Ten minste één natuurlijk persoon die de vervoerswerkzaamheden van de onderneming
permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid.

Betrouwbaarheid
Je betrouwbaarheid toon je aan met een uittreksel uit het strafregister. Je mag geen ernstige
strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen om te voldoen aan deze voorwaarde.
Heb je toch bepaalde veroordelingen op jouw bewijs van goed gedrag en zeden, dan kijkt TLV
graag even voor je na of je boven de in de wet bepaalde grenzen zit. De vervoersmanager en de
personen belast met het dagelijks bestuur moeten de voorwaarde van betrouwbaarheid vervullen.

Financiële draagkracht
Als vervoerder moet je kunnen bewijzen dat je een borgtocht hebt gesteld van 9.000 € voor het
1ste motorvoertuig en 5.000 € voor elk bijkomend voertuig. Voor deze borg kan je terecht bij
een kredietinstelling (bank)/ verzekeringsinstelling of via een deposito in geld bij de deposito- en consignatiekas. 

Je vervoersvergunning aanvragen brengt vervelende administratie met zich mee. Wil je liever tijd besparen om je te focussen op je kerntaken? TLV begeleidt je met het invullen en controleren van de documenten en dient de aanvraag voor jou in. Klaar voor een vliegende start!


4
. Verzekering afsluiten

 • Vervoer je goederen, dan kan er ooit wel eens schade ontstaan die je zal moeten
  vergoeden. Daarom kan je best een CMR-verzekering afsluiten. Hierdoor kan je de
  financiële gevolgen beperken.
 • De polis bestuurdersaansprakelijkheid beschermt jouw persoonlijke vermogen als
  bestuurder bij schadeclaims. Neem hiervoor contact op met je verzekeringsmaatschappij
  of met TLV.
 • Om te besparen op de kosten van procedures voor de rechtbank bij dagvaardingen voor
  inbreuken of schadegevallen, is het aan te raden een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen