Cabotage is nationaal vervoer in een andere lidstaat dan de eigen lidstaat van vestiging.
Het verrichten van cabotagevervoer in een EU-lidstaat is toegelaten, mits aan alle
volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De cabotage dient te gebeuren in aansluiting op een internationaal transport naar de lidstaat
    van ontvangst met dezelfde voertuigcombinatie of hetzelfde trekkende voertuig;
  • Maximum drie cabotageritten zijn toegelaten;
  • Deze cabotageritten moeten gebeuren binnen een periode van zeven kalenderdagen, te rekenen
    vanaf de laatste lossing aan het eind van het internationaal transport

De goederen die je vervoert in het kader van het binnenkomend internationaal transport, moeten
volledig gelost zijn, alvorens je cabotagegoederen aan boord mag nemen!

Voorbeeld
Je hebt paletten met bakstenen aan boord en vervoert deze van Gent naar twee losplaatsen in
Frankrijk. De eerste deellading los je in Lille, de tweede deellading heeft Reims als bestemming.
Je mag in dit geval niet in Lille al bijkomende goederen laden met een losplaats in Frankrijk.
Je moet eerst uw lading in Reims ook volledig gelost hebben alvorens je cabotagegoederen aan boord mag nemen.

Binnen de hogergenoemde periode van zeven dagen, mag men aansluitend op een internationale rit ook één cabotagerit verrichten in een lidstaat naar keuze. Deze rit dient te gebeuren binnen de drie dagen na de binnenkomst zonder lading op het grondgebied van die lidstaat.

 

Gerelateerd aan:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Artikelen in deze sectie

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen