Investeringsaftrek voor beveiligingsinvesteringen

Terug naar het helpcenter

Natuurlijke personen en kleine vennootschappen kunnen gebruik maken van de verhoogde aftrek voor investeringen voor de beveiliging van de beroepslokalen of bedrijfsvoertuigen. Voor investeringen in 2023 (aanslagjaar 2024) bedraagt de aftrek 27,5%. Voor investeringen in 2024 (aanslagjaar 2025) is dit 22,5%.

Investeringen voor de beveiliging van de beroepslokalen

Een overzicht van de investeringen van nieuw materiaal die in aanmerking komen, vind je hier. De aannemer moet aangeven in welke beroepslokalen de werken werden uitgevoerd en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. De aannemer moet dus aantonen dat de investeringen en materialen voldoen aan de wettelijke vereisten.

Investeringen voor de beveiliging van bedrijfsvoertuigen

Ook investeringen in beveiligingen van trekkers en vrachtwagens, en aanhangwagens en opleggers met een maximum toegelaten massa van minstens 4 ton komen in aanmerking voor een verhoogde aftrek. Een overzicht van in aanmerking komende maatregelen vind je hier. De alarmsystemen moeten geplaatst worden door een erkende beveiligingsonderneming. Deze onderneming moet een factuur uitreiken die aan een aantal voorwaarden voldoet.

Belastingaangifte

De uitgaven moeten opgenomen worden in de belastingaangifte. Volgende documenten moeten ter beschikking worden gehouden voor de FOD financiën:

  • Facturen van de investering;
  • Betalingsbewijzen van deze facturen;
  • Verklaring van de aannemer op de factuur of bijlage die de kwaliteit van het materiaal garandeert;
  • Voor de alarmsystemen en de volgsystemen, het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale;
  • Voor de camerasystemen, het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven via het online aangiftesysteem.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen