Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij je een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage pas je éénmalig toe op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de goederen. In enkele gevallen mag je de aftrek spreiden over de afschrijvingsperiode van de investeringen. Vooral de verhoogde aftrekken zijn belangrijk. Indien de winst onvoldoende is, mag de investeringsaftrek onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen op de winsten van een volgend belastbaar tijdperk.

Gewone en gespreide investeringsaftrek

Voor investeringen in 2024 (aanslagjaar 2025) geldt volgende investeringsaftrek:

  Gewone investeringen Gespreide aftrek
Natuurlijke personen 8% 12,5%
Kleine vennootschappen 8% -
Andere vennootschappen - -

De gespreide aftrek voor investeringen (de aftrek wordt gespreid over de afschrijvingsperiode van de investeringen) kan enkel worden toegepast door natuurlijke personen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden met het betreffende aanslagjaar.

Thematische aftrek

Naast de gewone investeringsaftrek, bestaat er ook een (verhoogde) aftrek voor specifieke investeringen.  Voor de vervoerder zijn de belangrijkste:

Meer info kan je hier vinden.

Gerelateerd aan:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen