Accijnzen zijn indirecte belastingen op het verbruik of gebruik van bepaalde producten vervaardigd in België, of afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie of ingevoerd uit een niet-EU land (een "derde land"). We maken een onderscheid tussen:

  • de (gewone) accijns
  • de bijzondere accijns
  • de bijdrage op de energie (voor energieproducten en elektriciteit)

De totale accijnsbelasting is de som van deze drie categorieën.

Voor onze sector is de accijns op diesel van belang. Deze is op communautair niveau geharmoniseerd.

Binnen de Europese Unie is er een minimumbedrag aan accijns die op diesel moet betaald worden. Dit bedrag werd vastgelegd in de zgn. Energiebelastingrichtlijn. Dit minimumbedrag ligt momenteel op 330 euro per 1.000 liter.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen