Wist je... dat wij onze leden GRATIS verdedigen op de hoorzittingen overlading?

Maak gebruik van deze dienstverlening! Je hebt hier geen advocaat voor nodig. Onze juridische afdeling behaalde al zeer mooie resultaten voor de meeste zaken waar ze haar leden verdedigde op de hoorzitting.

Overlading

Bij de overlading heeft men verschillende mogelijkheden. Een voertuig kan in totaliteit overladen zijn, wat inhoudt dat de MTM wordt overschreden, ofwel kan één of meerdere assen van een voertuig te veel gewicht torsen. De oorzaak van een overbeladen as ligt heel vaak in een slechte verdeling van de lading.

Het totaalgewicht van een voertuig wordt geregeld in de federale wetgeving, een overschrijding op een (of meerdere) van de assen daarentegen wordt op Vlaams niveau geregeld. Het Vlaamse aslastendecreet beschrijft de wettelijke bepalingen alsook de administratieve procedure die gevolgd wordt indien er een overtreding moet worden vastgesteld.

De controle

De controles worden onder meer uitgevoerd door de wegeninspecteurs van het Agentschap Wegen en Verkeer. De wegeninspecteurs hebben politionele bevoegdheid om deze controles uit te voeren.

Deze controleurs hebben de volgende bevoegdheden: het opstellen van een pv met bewijswaarde tot bewijs van tegendeel, zij hebben toegang tot voertuigen en bedrijfslokalen, zij hebben de bevoegdheid om over te gaan tot weging op een nabijgelegen weegbrug, zij kunnen de lossing of lading bevelen of de terugkeer naar plaats van de lading tot slot staan zij in voor de onmiddellijke inning wanneer er geen pv werd gevraagd.

Na de controle op de overlading kan er al dan niet een inbreuk worden vastgesteld. Bij het niet vaststellen van een inbreuk wordt de weegbon aan de chauffeur meegegeven en hij kan zijn reis verderzetten. Er wordt geen proces-verbaal opgesteld. Bij een inbreuk wordt er steeds een proces-verbaal opgesteld en aan de hand van de weegresultaten wordt de geldboete bepaald. De chauffeur heeft steeds het recht om de resultaten van de weging te betwisten en een nieuwe weging te eisen aan de hand van een geijkte weegbrug.

Meer info

De uitgebreide info kan je nalezen in bijgevoegd document.

Voor al jouw vragen kan je contact opnemen met onze juridische dienst!

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen