Tot nu toe kon nascholing code 95 enkel gevolgd worden in het Nederlands en het Frans.
Voor de steeds groter wordende groep anderstaligen vormt dit al jaren een beperking.

Een nascholing heeft immers enkel een meerwaarde als de deelnemers aan de nascholing ook effectief begrijpen waarover de vorming gaat. Na lang aandringen van TLV heeft de Vlaamse overheid nu eindelijk beslist dat de nascholing ook met een tolk kan gegeven worden, mits voldaan is aan enkele voorwaarden:

  • De tolk moet over de nodige kwalificaties beschikken (bachelor in de taalkunde, conferentietolk of sociaal tolk);
  • De volledige minimuminhoud van de module moet worden behandeld.
    Aangezien het tolken tijd in beslag neemt, zal dit dus betekenen dat de les langer dan 7 uur zal duren. Enkel indien de volledige inhoud is gezien, kunnen de 7 kredietpunten worden toegekend.
  • Een opleiding met tolk mag enkel georganiseerd worden voor een hele groep anderstaligen die bijstand van een tolk wensen. Een opleidingssessie mag slechts in één taal worden getolkt.

TLV is tevreden met deze eerste stap in de goede richting. Voor de rij-examens stelt dezelfde problematiek zich. TLV blijft vragende partij om ook hiervoor een tolk in te zetten.

Gerelateerd aan:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen