Sinds 1 januari 2018 worden de lonen voor de bedienden PC 226 jaarlijks geïndexeerd op 1 januari,

De indexatie op 1 januari 2024 bedraagt 1,13%.

Ook de werkelijk toegepaste wedden die hoger liggen dan de baremalonen moeten geïndexeerd
worden met 1,13%, desgevallend begrensd tot het eindbedrag van klasse 8.
Indexering van het loon boven deze grens is niet verplicht. 

Hierna vind je de nieuwe baremalonen vanaf 1 januari 2024 terug.

Gerelateerd aan:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen