Welke voertuigen moeten kilometerheffing betalen?

Terug naar het helpcenter

De kilometerheffing is van toepassing op elk motorvoertuig of een samenstel van voertuigen van meer dan 3,5 ton dat al dan niet uitsluitend gebruikt wordt voor het vervoer over de weg van goederen. Als referentiepunt wordt bij registratie steeds uitgegaan van de MTM van de sleep.

Daarnaast is de OBU enkel vereist als het motorvoertuig een MTM heeft van meer dan 3,5 ton. Dit betekent concreet dat ook een trekker zonder oplegger aan de kilometerheffing onderworpen is wanneer de MTM van het motorvoertuig meer dan 3,5 ton bedraagt. Het voertuig zal dan steeds het tarief van de gewichtsklasse van de sleep moeten betalen, ongeacht of er al dan niet aan aanhangwagen of oplegger getrokken wordt. 

Ook de zgn. BE-trekkers vallen onder de kilometerheffing. Dit zijn opleggertrekkende voertuigen (code "BC" overeenkomstig het Technisch Reglement). Deze voertuigen zijn immers steeds uit hun aard bedoeld voor het vervoer van goederen en kunnen alleen goederen vervoeren in combinatie met een oplegger. Bijgevolg zijn deze trekkende motorvoertuigen zelf ook onderhevig aan de kilometerheffing als ze 3,5 ton MTM of minder wegen, maar de MTM van de combinatie met een oplegger hoger is dan 3,5 ton MTM. 

Het voertuig moet niet ‘uitsluitend’ voor goederenvervoer gebruikt worden. Ook voertuigen die niet als exclusieve functie het vervoer van goederen hebben, vallen dus onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen